Wednesday, January 30, 2013

Sardar ka poopat :p

Sardarji : Ye Tv Kitne Ka Hai.
Salesman- Hum Sardaro Ko Koi Chiz Nahi
Bechte..
Sardar After 1 Month clean Shave & hair cut,
widout pagri: Ye Tv Kitne Ka Hai..
Salesman: Hum sardaron ko Koi Chiz Nahi
Bechte..
Sardar After 1 Month Full angrez banke:
WHAT'S D COST OF THAT TV??
Salesman : Hum sardaron ko Koi Chiz Nahi
Bechte..
Sardar Gusse Me: Tujhe Kaise Pata Chal Jata
Hai Ki mai Sardar Hu..?
Salsman: q ki Ye Tv Nahi "MICROWAVE" Hai

No comments:

Post a Comment